Privacy

Wet bescherming

Vanaf 1 september 2001 is de nieuwe wet bescherming persoonsgegevens van kracht. De nieuwe wet biedt een nog betere bescherming van uw persoonlijke gegevens. Uiteraard houdt OngediertebestrijdingOffertes.nl zich aan deze wet. We hechten veel waarde aan uw privacy.

Doel

De door u verstrekte persoonsgegevens gebruikt OngediertebestrijdingOffertes.nl alleen voor het doel waarvoor u ze aan ons verstrekt heeft. Dat is het aanvragen van offertes.

Bescherming tegen verdere verspreiding

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend aan die bedrijven verstrekt waarvan u een offerte wilt ontvangen. Verdere verspreiding laten wij niet toe.

Geheimhouding

De medewerkers van OngediertebestrijdingOffertes.nl en de medewerkers van bedrijven bij wie u de offertes aanvraagt hebben toegang tot uw persoonsgegevens. Allen zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voor zover zij door wet- of regelgeving verplicht worden mededelingen te doen.

Beveiliging

De gegevens die u verstrekt worden opgeslagen in de beveiligde databank van RackSpace.

Recht van inzage en correctie

U hebt altijd het recht van inzage in de gegevens die OngediertebestrijdingOffertes.nl over u in bezit heeft. U hebt het recht deze te laten verbeteren of onjuiste gegevens te laten verwijderen. U kunt deze gegevens uitsluitend schriftelijk opvragen door contact met ons op te nemen.

Cookies

Een cookie is een klein bestand dat door OngediertebestrijdingOffertes.nl op uw computer geplaatst wordt. Dit doen we, omdat OngediertebestrijdingOffertes.nl af en toe van lay-out veranderd. Om ervoor te zorgen dat u steeds op dezelfde website terecht komt slaan we via de cookie uw IP nummer op.

Wijzigingen in deze privacy policy

Deze privacy policy geldt vanaf 15 december 2004 en kan slechts door OngediertebestrijdingOffertes.nl worden gewijzigd. Wordt de privacy policy gewijzigd, dan zullen wij u daarover informeren via deze website op de homepage.

Vragen en contact

Heeft u vragen over deze privacy policy dan kunt u contact met ons opnemen.

Dien een aanvraag in voor gratis offertes. Vergelijk vervolgens tot 6 bedrijven en kies de goedkoopste ongediertebestrijder die het snelste kan komen helpen.

Hulp nodig?

 info@ongediertebestrijdingoffertes.nl

OngediertebestrijdingOffertes.nl

Koekoeksedijk 38

4761 PJ Zevenbergen

076-8200814